LOMDD:Keröyr:duergarit

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Tällä sivulla selitetään Gerðuriin liittyen harmaakääpiöistä, heidän kulttuuristaan, historiastaan ja asenteistaan, sen verran mitä Gerðurin näkökulmasta niihin liittyy (tosin (enimmäkseen) objektiivisesta näkökulmasta. Tulikiven klaanista on selitetty tarkemmin Gerðurin henkilökohtaisella sivulla.

Historia

Tässä historiaa, duergarien näkökulmasta:

Muinaishistoria

Luomismyytti: Laduguerille annetaan hieman isompi osa (pidetään tosin Moradinin alaisena), muuten (kääpiö)kaanonia.

Harmaakääpiöt olivat Laduguerin luomus, muut kääpiöt jne Moradinin.
Muinoin kaikki kääpiöt asuivat yhteisessä linnoitusten verkostossa. Moradin alkoi kuitenkin kadehtimaan suuresti Laduguerin saavutuksia mahtavien maagisten esineiden luomisessa. Moradin käänsi muun pantheonin Ladugueria vastaan, ja Laduguer teki pesäeron pantheoniin. Syvyydet jäivät Laduguerille uskollisten harmaakääpiöiden alueiksi, pinta maanpäällisten kääpiöiden.

Muut rodut

Mielennylkijät (Illithidit)

Mielennylkijät orjuuttivat suurta osaa harmaakääpiöistä eräässä vaiheessa, mutta eräiden periksiantamattomien ja uutterien harmaakääpiöiden (tästä ajasta kerrotaan paljon tarinoita) ansiosta he vapautuivat. Mielennylkijät ovat yhä toki Uumenalassa suuri uhka, myös harmaakääpiöille.

Drowit

Pahoja yhteenottoja. Drowit ovat pahoja, petollisia ja epäluotettavia.

Muut kääpiöt

Muita kääpiöitä pidetään Laduguerin oppien mukaan laiskoina, virheellisten oppien seuraajina, kestämättöminä. On parempi pysytellä niistä erossa.

Maanpäälliset haltiat

Näistä vain harva harmaakääpiö tietää mitään olemassaolon lisäksi. Yleisesti ottaen näihin suhtauduttaneen kuin droweihin, mikäli niitä joskus vastaan tulisi.

Tiedot historiasta

Harmaakääpiöillä ei pahemmin ole tietoa maanpäällisestä historiasta. He tietävät toki paljon Uumenalan asioista.

Duergarien kulttuuri ja asenne

Wikipediasta Laduguerin Dogma: "The duergar teach that superiors must be strictly and promptly obeyed. They teach the importance of dedication to one's craft and endless toil to achieve wealth, security, and power. They view life as a harsh existence in which nothing is easy; this is the proper, honorable way to live, as reward without effort is sin. Laduguer teaches his people to suffer stoically and remain aloof from other dwarven peoples, who are lazy and weak. The weak are undeserving, and adversity is Laduguer's forge."

Yhteisöt yleensä vahvasti uskonnollisia ja yksijumalaisia.

 • painotetaan perinnettä, klaanin jatkuvuutta ja selviämisen tärkeyttä, käsitöitä
 • arvostetaan Laduguerin hyveitä: ahkeruus, periksiantamattomuus, tottelevaisuus. "vastoinkäymisen tulissa Laduguer meitä karaisee"
 • työn (sekä sen tuloksien) kauneutta arvostetaan
 • klaanien päät johtavat, papeilla myös suuri valta. tasapaino drowien tyyliin. yhteisön pettäminen ja vahingoittaminen on kuitenkin taboo
 • henkilökohtaisilla saavutuksilla on merkitystä
 • eniten kunnioitetaan henkilökohtaista saavutusta klaanin hyväksi
 • menestys tulisi saavuttaa ahkeruuden ja periksiantamattomuuden kautta
 • kunniaa arvostetaan voimakkaasti
 • lakia noudatetaan
 • yksityisomaisuus on tärkeä
 • yleinen suhtautuminen tunteisiin on niiden kontrollointi ja suppressointi
 • suhteet vanhempiin formaaleja ja ihmisiin verrattuna etäisiä, "yksi klaani yksi valtio" taotaan päähän lapsesta lähtien
 • tekopyhä seksuaalinen "tasa-arvo". jokaisella duergarilla on oma paikkansa yhteiskunnassa. käytännössä naisten asema ei ole yhtä hyvä. yksikään nainen ei johda klaania tai ole pappina (tämä ei ole kiellettyä, näin ei vain ole koskaan ollut), lastenhoito on miltei kokonaan naisten homma. nainen voi kuitenkin teoriassa tehdä kaikkea mitä mieskin.
 • harmaakääpiö-yhteiskunnat ovat yleisesti ottaen melkoisen jähmeitä (eivät muutu helposti)
 • Magia on harmaakääpiöiden parissa vielä hyvin tunnettu asia. Laduguer opastaa uutteria kääpiöitä tämän taidon pariin (siinä missä muidenkin).

Lawful Evil duergar-näkökulmasta: äärimmäistä utilitarismia tehokkuusnäkökulmasta (usein myös klaanin sekä henkilökohtaisen edun kasvattaminen huomioon otettuna). Rotu-oppi usein vahvana mukana.

Lawful Neutral duergar-näkökulmasta: kevyempää utilitarismia "moraali ja hyvyys", yksilön arvo jne huomioon ottaen.

Klaanijärjestelmä

Yksi harmaakääpiö-yhteisö koostuu yleensä useasta klaanista (vrt. maanpäällisten kääpiöiden klaanit tai drowien talot).

 • klaani on kuin laajennettu perhe jolla suuri merkitys, vrt. italia/mafia (tosin LE/LN).
 • klaania johtaa klaanin pää, yksi harmaakääpiö. usein toki ottaa huomioon muidenkin neuvoja..
 • klaanin sisällä kullakin on tehtävänsä
 • klaanin lastenhoito keskitetty, klaanin lapset kasvavat lapsuutensa yhdessä (yleensä saman (nais)kääpiön hoitamana)

Avioliitto on instituutiona olemassa. Liitot ovat sovittuja, romanttinen rakkaus on muiden rotujen hömpötystä ja heikkoutta (ja objektiivisesti harmaakääpiöiden parissa harvinaista). Harmaakääpiöt järjestävät liittonsa klaanien ulkopuolelle, ja maksavat asiaankuuluvat myötäjäiset. Nainen vaihtaa klaania.

Yleistä töhkää duergar-kaupungista

 • n. 900 harmaakääpiötä
 • viisi klaania
 • 40 % LE, 40% LN, 5% LG, 4% NE, 4% N, 2% NG, 3% CE, 1% CN, 1% CG
 • = 85% lawfuleita, 47% pahoja, 8% hyviä, 5% kaoottisia
 • Vahvasti Ladugueriin uskova.
 • kaupunki on louhittu syvälle kiven sisään ja voimakkaasti puolustuspainotteinen, hyvin linnakemainen
 • puolustuksessa käytetty myös paljon ansoja
 • kääpiöt louhivat uutterasti raaka-aineita ja työstävät näitä edelleen
 • apuna työssä kesytettyjä isoja liskoja (vetojuhtina jne)
 • raudasta taotaan aseita ja työkaluja
 • kiveä työstetään myös silmän iloksi
 • kaupungissa viisi voimakasta laduguerin pappia ja yksi velho
 • Kaupungin lähistössä on ollut pitkään drowi-kaupunki, jota ei ole sen voimakkuuden takia haluttu vastustaa. Ajoittaisia kärhämiä on ollut. Tästä lisää infoa Gerðurin salaisissa jutuissa.

Peliteknisesti

Kuin dödö-duergarit, paitsi että

Laduguerin Kosketus (SP): Kukin harmaakääpiö voi kerran päivässä kanavoida työhönsä Laduguerin siunausta. Sitä voi käyttää kahdella eri tavalla:

Sulautuminen Tarveaineisiin: Lausuen rukouksen Laduguerille, kääpiö keskittyy koskettamaansa raakamateriaaliin, oli se sitten kiveä tai metallia, ja käy mielessään lävitse siihen liittyviä työvaiheita. Jokaista roundin keskittymistä kohden materiaali kehittyy kuin kääpiö olisi työstänyt sitä tunnin ajan. Kääpiö voi keskittyä loitsuun maksimissaan caster levelinsä verran roundeja. Loitsun valmistuttua kääpiö heittää craft-heiton kuin olisi varustettu asianmukaisin masterwork-työkaluin.

Ponnistus Täydellisyyteen: Kääpiö panostaa kaikkensa työhönsä tuottaakseen kunniaa Laduguerille. Laduguer siunaa eniten taidokkaimpia lapsiaan. Työpäivänsä keskellä kääpiö voi kanavoida kaiken taitonsa yksittäisen työn täydellistämiseen. Kääpiö saa craft-heittoonsa yhtä työesinettä (kivinen rakennelma, patsas, teroitettava miekka, korjattava tai rakennettava haarniska jne) varten +1 insight (tai perfection? :) bonusta per caster level.
Metalli elää kääpiön iskujen alla, kivi juoksee minne kääpiö vain asettaa talttansa. Työntekoa tai mahdollisesti joskus lopputulosta seuraava olento saattaa huomata toiminnan yliluonnollisuuden. DC (sopiva craft, profession tai knowledge (arcana), ei kuitenkaan un-trained), DC ehkäpä 15-bonus?


Casting time: rounds (max caster level) or duration of crafting
Duration: instantaneous
Range: touch
Target: metal or stone raw material


Gerður

Gerðurin salaiset jututLOMDD