Vaalikokous 2007

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Tämä on kopio nyysseihin laitetusta päätösluettelosta, josta on muutama kirjoitusvirhe sekä rivinvaihto poistettu.

Tampereen teekkarien roolipelikerho Excalibur
Päätösluettelo
Korkeakoulunkatu 3
33720 Tampere

Sääntömääräinen vaalikokous

14.12.2007

Paikka: Teekkarisauna Mörrimöykky
        Tekniikankatu 9
        33720 Tampere


1. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin esityslistaan kohdat 8§ Budjetti- ja toimintasuunnitelmaehdotus
vuodelle 2008 ja 9§ Kerhon päätöksistä tiedottaminen.


2. Hallituksen valinta vuodelle 2008

Vuoden 2007 hallitus ehdotti uudeksi puheenjohtajaksi Joni Karvosta.
Karvonen valittiin yksimielisesti.
Hänen ehdotuksestaan hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Janne
Forsell, Lauri Manninen, Anna-Liisa Mattila, Erno Mäkelä, Janne Räsänen
ja Tero Vyyryläinen.

3. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2008

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Murto ja Oula Lintula.
Varatilintarkastajaksi Matti Murrolle valittiin Elina Halme
ja Oula Lintulalle Juho Kuusela.

4. Talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2008

Hyväksytty toimintasuunnitelmaehdotus:

Kerhon tavoitteena on tarjota Tampereen teknillisen yliopiston peleistä
kiinnostuneille opiskelijoilla paikka tavata muita samanhenkisiä
opiskelijoita pelaamisen, keskustelun ja muun näiden ympärille sijoittuvan
toiminnan merkeissä. Annamme muille opiskelijoille mahdollisuuden
tutustua kerhon toimintaan ja lisätä tietoa peleistä sekä pelaamisesta.

Kerhon toimintaa ohjaa jäsenistöstä koottu hallitus, jonka apuna ovat
hallituksen nimeämät toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja
varmistaa aktiivisuudella asioiden toteutumisen.

Kerhon varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä TTY:n opiskelijat. Lisäksi
otamme mielellämmme kannatusjäseniksi myös muita peleistä kiinnostuneita.

Kerhohuoneen viihtyvyyttä parannetaan edelleen ja erityisesti siisteyteen
kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Varmistamme oikeutemme käyttää
opetus- ja ryhmätyötiloja sekä harjoitussaleja pelitiloina myös
tulevaisuudessa.

Fuksimessut ovat tänäkin vuonna kerhon näkyvyyden kannalta tärkeä
esittäytymis- ja tiedotusmahdollisuus uusille opiskelijoille. Toivomme
saavamme useita kiinnostuneita messuständille seuraamaan rooli-, lauta- 
ja muita pelejä.

Järjestää myös muuta toimintaa, niistä esimerkkeinä:

-Peli-illat Juvenes-ravintola Zipissä
-Perinteinen Wappusauna ja Wappujäynät uusille jäsenille
-Kaudenpäättäjäissauna Teekkarisaunalla
-Pikkujoulut

Näiden lisäksi vuoden mittaan kerho voi ottaa osaa erilaisiin yhteisiin ja
muiden yhdistysten järjestämiin tapahtumiin.


Hyväksytty talousarvioehdotus (summat euroja):

Varsinainen toiminta

Tulot
Sekalaiset Tulot
Haalarimerkkitulot 300
Korkotuotot 1,24
Juomatuotot 6300

Yhteensä 6601,24

Kulut
Sekalaiset Kulut 300
Haalarimerkkikulut 300
Toimistokulut 20
Taloustarvikekulut 30
Saunailtakulut 1000
Juomakulut 5000
Pelikulut 250
Pankkikulut 17
Lehtikulut 100

Yhteensä 7017

Varainhankinta
Jäsenmaksut 300
Yleisavustukset 150
Yhteensä 450

Tilikauden ylijäämä 34,24


5. Kerhon päätöksistä tiedottaminen

Päätettiin velvoittaa hallitus tiedottamaan hallituksen ja kerhon
kokousten päätöksistä kolmen viikon sisällä kokouksesta.


Lisäksi kokouksessa keskusteltiin mm. saunakulujen suhteesta pelikuluihin
ja kerhon siivouksen järjestämisestä tehokkaasti.
Haalarimerkkikulut 300
Toimistokulut 20

Päätösluettelot