Toni Ojanen

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

D&D 4.0 buildeja:

Tulibarbaari

Idea: kestää vahinkoa jonkin verran. tankkia avustava DPS rooli reach-aseella seisoen tankin takana, kelpaa kakkostankiksi, osaa irrottaa tankin joistakin jumituksista. tekee close burst aura damagea. Chosenin powereista valitaan Anthem of Progress. Pyrkii käyttämään taistelussa yhden dailyn, jotta saa ragen (myöhemmin auran) päälle, minkä jälkeen panostetaan voimakkaisiin at-will lyönteihin. Encountterilyöntejä lähinnä taktisissa tilanteissa. Toimii periaatteessa tasolta 1, tosin damage aurat vasta tasolla 15+. Tasolta 1 kuitenkin support aura.

Dragonborn, Barbarian, Stonefire Rager, Chosen Feral Might: Thaneborn Triumph Divine Spark: Divine Spark Strength Divine Spark: Divine Spark Charisma Dragon Breath Key Ability: Dragon Breath Strength Dragon Breath Damage Type: Dragon Breath Fire

STARTING ABILITY SCORES Str 16, Con 12, Dex 12, Int 10, Wis 8, Cha 16.

STATS WITH EXAMPLE END GEAR AC: 40 Fort: 50 Reflex: 42 Will: 48 HP: 203 Surges: 10 Surge Value: 52

TRAINED SKILLS Endurance +24, Athletics +28, Intimidate +31

UNTRAINED SKILLS Acrobatics +16, Arcana +16, Bluff +24, Diplomacy +24, Dungeoneering +15, Heal +15, History +18, Insight +15, Nature +15, Perception +15, Religion +16, Stealth +16, Streetwise +24, Thievery +16

FEATS
Level 1: Bolstering Breath
Level 2: Deadly Rage
Level 4: Weapon Focus (Polearm)
Level 6: Radiant Rage
Level 8: Enlarged Dragon Breath
Level 10: Skill Power
Level 11: Spirit Breath
Level 12: Critical Breath
Level 14: Empowered Dragon Breath
Level 16: Surging Flame (retrained to Irresistible Flame at Level 21)
Level 18: Fearsome Bloodlust
Level 20: Deadly Axe
Level 21: Draconic Triumph
Level 22: Draconic Restoration
Level 24: Overwhelming Critical
Level 26: Cleaving Axe
Level 28: Triumphant Attack
Feat User Choice: Weapon Expertise (Polearm)
Level 30: Robust Defenses
Feat User Choice: Epic Will
Feat User Choice: Epic Fortitude
Feat User Choice: Epic Reflexes

POWERS
Barbarian at-will 1: Howling Strike
Barbarian at-will 1: Pressing Strike
Skill Power: Snap Out of It
Barbarian encounter 1: Vault the Fallen
Barbarian daily 1: Life Thane Rage
Barbarian utility 2: Feral Rejuvenation
Barbarian encounter 3: Brutal Slam
Barbarian daily 5: Silver Phoenix Rage
Barbarian utility 6: Snarling Defiance
Barbarian encounter 7: Fearsome Smash
Barbarian daily 9: Stoneroot Rage
Barbarian utility 10: Heart Strike
Barbarian encounter 13: Blood-Frenzy Strike (replaces Vault the Fallen)
Barbarian daily 15: Flameheart Rage (replaces Stoneroot Rage)
Barbarian utility 16: Kill Them All
Barbarian encounter 17: Devastating Blow (replaces Brutal Slam)
Barbarian daily 19: Desert Wind Rage (replaces Life Thane Rage)
Barbarian utility 22: Primal Instinct
Barbarian encounter 23: Berserker's Shout (replaces Fearsome Smash)
Barbarian daily 25: Ash Hammer Rage (replaces Flameheart Rage)
Barbarian encounter 27: Hurricane of Blades (replaces Blood-Frenzy Strike)
Barbarian daily 29: Crimson Phoenix Rage (replaces Silver Phoenix Rage)

ITEMS Crown of Stuttered Time (epic tier), Vorpal Halberd +6, Cloak of the Phoenix +6, Rampaging Slayer's Gloves (epic tier), Zephyr Boots (epic tier), Executioner's Bracers (epic tier), Wraith's Cord (epic tier), War Ring (paragon tier), Shadow Band (epic tier), Tattoo of Vengeance (epic tier), Inner Warmth Voidhide +6


Fighter tankki (aka Malus)

Idea: Puhdasta tankkausta. Pyrkii kestämään mahdollisimman paljon vahinkoa ja jumittaa vihollisia iholle. Chosenin poweriksi valitaan regeneraatio. Buildi yhdistää temppihipaa, resist all damagea ja regenniä kestävyyden maksimoimiseksi. Toimii tasolta 1.

Goliath, Fighter, Dreadnought, Chosen Fighter: Combat Superiority Fighter Talents: Battlerager Vigor Divine Spark: Divine Spark Strength Divine Spark: Divine Spark Constitution

STARTING ABILITY SCORES Str 16, Con 16, Dex 12, Int 10, Wis 12, Cha 8.

STATS WITH EXAMPLE END GEAR AC: 47 Fort: 49 Reflex: 37 Will: 36 HP: 242 Surges: 18 Surge Value: 60

TRAINED SKILLS Heal +22, Endurance +25, Athletics +27

UNTRAINED SKILLS Acrobatics +13, Arcana +16, Bluff +15, Diplomacy +15, Dungeoneering +17, History +16, Insight +17, Intimidate +15, Nature +19, Perception +17, Religion +16, Stealth +13, Streetwise +15, Thievery +13

FEATS
Level 1: Armor Proficiency (Plate)
Level 2: Fast Runner (retrained to Fleet-Footed at Level 12)
Level 4: Skill Power
Level 6: Stout Shield
Level 8: Toughness
Level 10: Markings of the Victor (retrained to Staggering Challenge at Level 11)
Level 11: Unyielding Stone
Level 12: Grit
Level 14: Unfailing Courage
Level 16: Legacy of War
Level 18: Hammer Rhythm (retrained to Ancient Stone at Level 22)
Level 20: Mettle
Level 21: Bludgeon Mastery
Level 22: Epic Resurgence
Level 24: Blind-Fight
Level 26: Robust Defenses
Level 28: Rapid Combat Challenge
Level 30: Triumphant Attack

POWERS
Fighter at-will 1: Resolute Shield
Fighter at-will 1: Knockdown Assault
Skill Power: Endure Pain
Fighter encounter 1: Covering Attack
Fighter daily 1: Villain's Menace
Fighter utility 2: Boundless Endurance
Fighter encounter 3: Shield Edge Block
Fighter daily 5: Brazen Assault
Fighter utility 6: Unbreakable
Fighter encounter 7: Come and Get It
Fighter daily 9: Bloodspike Sweep
Fighter utility 10: Fighter's Grit
Fighter encounter 13: Anvil of Doom (replaces Covering Attack)
Fighter daily 15: Unyielding Avalanche (replaces Villain's Menace)
Fighter utility 16: Iron Warrior
Fighter encounter 17: Boggling Smash (replaces Shield Edge Block)
Fighter daily 19: Devastation's Wake (replaces Bloodspike Sweep)
Fighter utility 22: No Surrender
Fighter encounter 23: Warrior's Urging (replaces Come and Get It)
Fighter daily 25: Fighter's Resurgence (replaces Devastation's Wake)
Fighter encounter 27: Cruel Reaper (replaces Boggling Smash)
Fighter daily 29: Sudden Onslaught (replaces Fighter's Resurgence)

ITEMS Ghostwalk Tattoo (epic tier), Demonwrought Godplate Armor +6, Dawn Warrior Warhammer +6, Shield of Ultimate Protection Heavy Shield (epic tier), Circlet of Arkhosia (epic tier), Stormwalker's Cloak +6, Bracers of Defense (epic tier), Many-Fingered Gloves (paragon tier), Nullifying Ring (epic tier), Shadow Band (epic tier), Ring of Free Time (epic tier), Diamond Cincture (epic tier), Propellant Boots (epic tier), Heartblood of Festergrim (epic tier)


Cleric (multi bard) support

Idea: Pääasiassa cleric, joka keskittyy kavereiden takaa parantamiseen ja vihollisten hyökkäysten estämiseen antamalla miinuksia, stunnaamalla tai kieltämällä hyökkäämisen. Epic-tasoilla otetaan bardi-destiny, jolla aletaan jakamaan kavereille ylimääräisiä action pointteja, tuplataan partyn käyttämiä action pointteja ja lopulta annetaan partylle healia aina kun joku käyttää action pointin. Toimii lopullisessa tarkoituksessaan vasta epic-tasoilla. hyvä parantaja alusta asti.

Kalashtar, Cleric, Compassionate Healer, Fatesinger Kalashtar: Religion Bonus

STARTING ABILITY SCORES Str 8, Con 12, Dex 10, Int 12, Wis 16, Cha 16.

TRAINED SKILLS Religion +24, Heal +28, Arcana +22, Insight +30, Acrobatics +21

UNTRAINED SKILLS Bluff +23, Diplomacy +23, Dungeoneering +23, Endurance +16, History +17, Intimidate +24, Nature +23, Perception +23, Stealth +15, Streetwise +23, Thievery +15, Athletics +14

FEATS
Cleric: Ritual Caster
Level 1: Bardic Dilettante
Level 2: Armor of Bahamut
Level 4: Quori Shield
Level 6: Clarity of Spirit
Level 8: Defensive Healing Word
Level 10: Toughness
Level 11: Invigorating Critical
Level 12: Healer's Implement
Level 14: Fleet-Footed
Level 16: Durable
Level 18: Shielding Word
Level 20: Group Mindlink
Level 21: Shared Healing
Level 22: Supreme Healer
Level 24: Torm's Radiance
Level 26: Divine Health
Level 28: Icon of Purity
Level 30: Robust Defenses

POWERS
Channel Divinity: Healer's Mercy
Cleric at-will 1: Sacred Flame
Cleric at-will 1: Lance of Faith
Cleric encounter 1: Shield Bearer
Cleric daily 1: Moment of Glory
Cleric utility 2: Cure Light Wounds
Cleric encounter 3: Hymn of Resurgence
Cleric daily 5: Consecrated Ground
Cleric utility 6: Cure Serious Wounds
Cleric encounter 7: Denunciation
Cleric daily 9: Dismissal
Cleric utility 10: Mass Cure Light Wounds
Cleric encounter 13: Remorse (replaces Shield Bearer)
Cleric daily 15: Purifying Fire (replaces Moment of Glory)
Cleric utility 16: Astral Shield
Cleric encounter 17: Starry Snare (replaces Hymn of Resurgence)
Cleric daily 19: Moment of Peace (replaces Consecrated Ground)
Cleric utility 22: Mass Cure Serious Wounds
Cleric encounter 23: Healing Torch (replaces Starry Snare)
Cleric daily 25: Sacred Word (replaces Dismissal)
Cleric encounter 27: Divine Contempt (replaces Denunciation)
Cleric daily 29: Chains of the Peacemaker (replaces Purifying Fire)


Avenger/Mage melee harass area dps (aka Mythimancer)

Idea: Avengerin miekkaa ja velhon sauvaa dual-wieldaava area dps, joka pyrkii loikkaamaan vihollisten iholle, jossa tehdään aura 1 damagea ja damage reflectejä. Shimmering armorilla heitetään alueloitsuja mahdollisimman tuhoisasti vapareista välittämättä, ja tempest staffin crit-efektillä redirectataan crittivauriot adjacent vihuihin. Defencet ja kestävyys pyritään pitämään kohtuu hyvinä hengissä pysymiseksi. Lisäksi myöhemmin buildissa supporttivaikutuksia shardmindin telepatia-alueella. Buildi on täydellisesti toimiakseen jonkin verran riippuvainen sopivista equista, erityisesti tempest staff lisää tehoja paljon. Tästä johtuen buildi toimii kunnolla vasta paragon tierillä.

Shardmind, Avenger|Wizard, Battle Mage, Archlich Hybrid Avenger: Hybrid Avenger Fortitude Hybrid Talent: Armor of Faith Shardmind: Perception Bonus Quickened Spellcasting: Scorching Burst

STARTING ABILITY SCORES Str 8, Con 12, Dex 12, Int 16, Wis 16, Cha 10.

STATS WITH EXAMPLE GEAR AC: 46 Fort: 43 Reflex: 48 Will: 48 HP: 186 Surges: 8 Surge Value: 46

TRAINED SKILLS Endurance +24, Arcana +31, Perception +30

UNTRAINED SKILLS Acrobatics +17, Bluff +16, Diplomacy +16, Dungeoneering +23, Heal +23, History +24, Insight +23, Intimidate +16, Nature +23, Religion +24, Stealth +17, Streetwise +16, Thievery +17, Athletics +15

FEATS
Level 1: Hybrid Talent
Level 2: Melee Training (Intelligence)
Level 4: Unarmored Agility
Level 6: Toughness
Level 8: Superior Implement Training (Accurate staff)
Level 10: Skill Power
Level 11: Oath Strike
Level 12: Painful Oath
Level 14: We Were Once One
Feat User Choice: Implement Expertise (Staff)
Feat User Choice: Weapon Expertise (Heavy Blade)
Level 16: Uncanny Dodge
Level 18: Improved Armor of Faith
Level 20: Unfailing Courage
Level 21: Hand of Divine Guidance
Level 22: Halo of Warding
Level 24: Robust Defenses
Level 26: Healing Fragments
Level 28: Quickened Spellcasting
Feat User Choice: Epic Will
Level 30: Explosive Spellcasting
Feat User Choice: Epic Fortitude
Feat User Choice: Epic Reflexes

POWERS
Hybrid at-will 1: Scorching Burst
Hybrid at-will 1: Leading Strike
Skill Power: Reactive Surge
Hybrid encounter 1: Relentless Attack
Hybrid daily 1: Oath of the Final Duel
Hybrid utility 2: Guardian Blades
Hybrid encounter 3: Fire Shroud
Hybrid daily 5: Grasp of the Grave
Hybrid utility 6: Wrath of the Divine
Hybrid encounter 7: Corrosive Mist
Hybrid daily 9: Visions of Ruin
Hybrid utility 10: Fire Shield
Hybrid encounter 13: Avenger's Demand (replaces Relentless Attack)
Hybrid daily 15: Aspect of Fury (replaces Oath of the Final Duel)
Hybrid utility 16: Refire the Forge
Hybrid encounter 17: Crushing Titan's Fist (replaces Fire Shroud)
Hybrid daily 19: Bonded by Blood (replaces Grasp of the Grave)
Hybrid utility 22: Stoneskin (retrained to River of Life at Level 26)
Hybrid encounter 23: Chain Lightning (replaces Corrosive Mist)
Hybrid daily 25: Bubbling Acid (replaces Visions of Ruin)
Hybrid encounter 27: Death Stroke (replaces Avenger's Demand)
Hybrid daily 29: Fiery Vengeance (replaces Aspect of Fury)

ITEMS Tempest Accurate staff +6, Shadow Band (epic tier), Time-Jumping Boots (epic tier), Nullifying Ring (epic tier), Diamond Cincture (epic tier), Mantle of Faith +6, Shimmering Starweave Armor +6, Shadowfell Blade Longsword +6, Circlet of Arkhosia (epic tier), Great Hero's Gauntlets (epic tier), Foe Caller Gauntlets (epic tier), Trollhide Bracers (epic tier), Eager Hero's Tattoo (epic tier)


Psychic Dominator Warlock

Idea: Ehdottomasti takarivissä pysyvä ruikku warlocki, joka erikoistuu psyykkiseen vahinkoon, dominateen ja muihin haittaaviin mentaalisiin efekteihin, sekä vihollisten savettamien vaikutusten siirtämiseen toisille vihuille. Saa aikaan epic tieriin mennessä niin voimakkaita dominateja, että niissä pysyy RAW-säännöillä parhaimmillaan jopa soolo vaivattomasti. Myös jonkin verran stunnia, joka epic tierillä osataan konvertoida dominateksi.

Tiefling, Warlock, Entrancing Mystic, Heir to the Empire Eldritch Blast: Eldritch Blast Charisma Eldritch Pact: Dark Pact Twofold Pact: Star Pact

STARTING ABILITY SCORES Str 8, Con 14, Dex 10, Int 15, Wis 11, Cha 16.

STATS WITH EXAMPLE GEAR AC: 42 Fort: 37 Reflex: 44 Will: 43 HP: 174 Surges: 9 Surge Value: 43

TRAINED SKILLS


UNTRAINED SKILLS Acrobatics +16, Arcana +23, Bluff +32, Diplomacy +28, Dungeoneering +16, Endurance +18, Heal +16, History +23, Insight +18, Intimidate +32, Nature +16, Perception +16, Religion +23, Stealth +18, Streetwise +24, Thievery +16, Athletics +15

FEATS
Level 1: Improved Initiative (retrained to Psychic Lock at Level 11)
Level 2: Bloodied Boon
Level 4: Imperious Majesty
Level 6: Aberrant Mark of Contagion
Level 8: Superior Implement Training (Accurate rod)
Level 10: Warlock's Wrath
Level 11: Improved Darkspiral Aura
Level 12: Dispater's Iron Discipline
Level 14: Glasya's Charming Words
Level 16: Relentless Curse
Level 18: Twofold Pact
Level 20: Veil of Waking Dreams
Level 21: Superior Initiative
Level 22: Royal Command of Asmodeus
Level 24: Warlock Implement Expertise
Level 26: Cursed Spells
Level 28: Prolonged Curse

POWERS
Eldritch Blast: Eldritch Blast
Warlock encounter 1: Dreadful Word
Warlock daily 1: Fortune's Reversal
Warlock utility 2: Charm of Hearts
Warlock encounter 3: Lure of Minauros
Warlock daily 5: Crown of Madness
Warlock utility 6: Dark One's Own Luck
Warlock encounter 7: Far Realm Phantasm
Warlock daily 9: Ring of Pain
Warlock utility 10: Curse of Nessus
Warlock encounter 13: Dark Reach of Xevut (replaces Lure of Minauros)
Warlock daily 15: Far Realm Glimpse (replaces Crown of Madness)
Warlock utility 16: Hero's Defense
Warlock encounter 17: Strand of Fate (replaces Dreadful Word)
Warlock daily 19: Passionate Betrayal (replaces Fortune's Reversal)
Warlock utility 22: Ulban's Shining Cloak
Warlock encounter 23: Maddening Whispers (replaces Far Realm Phantasm)
Warlock daily 25: Ring of Torment (replaces Ring of Pain)
Warlock daily 29: Curse of the Dark Delirium (replaces Far Realm Glimpse)

ITEMS Accurate rod of Ulban +6, Hands of Hadar (epic tier), Swordwing Armor of Dark Majesty +6, Circlet of Arkhosia (epic tier), Diamond Cincture (epic tier), Amulet of Seduction +6, Rod of Reaving +6, Ring of Free Time (epic tier), Nullifying Ring (epic tier), Resurgence Tattoo (epic tier), Time-Jumping Boots (epic tier)


Tautiwarlock (aka Pandemus)

Idea: Tekee necrotic poison damagea, joka leviää vihujen keskuudessa, sekä kiroukseen pohjautuvaa vahinkoa, jota pyritään vahvistamaan tehokkaalla kirouksen levittämisellä. Alkaa tehdä kunnolla vauriota vasta muutaman taistelukierroksen päästä, mutta jos levitys onnistuu, tekee todella voimakasta tuhoa. Buildi toimii tasolta 1, mutta kärsii paljon ellei saa käsiinsä Rod of Corruptionia (off-hand rodi jota käytetään lähinnä warlock cursea heitettäessä. voi ihan hyvin olla +1. ykköskädessä parempi damage rodi.) Harvinainen buildi siinä mielessä, että säilyttää loppuun asti hyvin matalan tason voimia, esim. molemmat 1. tason voimat.

Human, Warlock, Darkwalker, Archlich Eldritch Strike: Eldritch Strike Charisma Eldritch Blast: Eldritch Blast Charisma Eldritch Pact: Dark Pact Windrise Ports Benefit: Windrise Ports (Dungeoneering) Background: Windrise Ports (Windrise Ports Benefit)

STARTING ABILITY SCORES Str 8, Con 12, Dex 12, Int 16, Wis 10, Cha 16.

STATS WITH EXAMPLE GEAR AC: 42 Fort: 43 Reflex: 52 Will: 49 HP: 186 Surges: 8 Surge Value: 46

TRAINED SKILLS Insight +21, Bluff +28, Intimidate +32, Dungeoneering +21, Religion +28, Thievery +22

UNTRAINED SKILLS Acrobatics +17, Arcana +23, Diplomacy +23, Endurance +17, Heal +16, History +23, Nature +18, Perception +16, Stealth +17, Streetwise +23, Athletics +15

FEATS
Human: Aberrant Mark of Contagion
Level 1: Spirit Poison
Level 2: Bloodied Boon
Level 4: Superior Implement Training (Accurate rod)
Level 6: Poisoner
Level 8: Bogtangle Heritage
Level 10: Prolonged Curse
Level 11: Persistent Poison
Level 12: Twofold Curse
Level 14: Dooming Action
Level 16: Yorgrix's Brutality
Level 18: Dual Implement Spellcaster
Level 20: Improved Darkspiral Aura
Level 21: Warding Curse
Level 22: Student of the Athanaeum
Level 24: Cursed Spells
Level 26: Poison's Partner
Level 28: Robust Defenses
Feat User Choice: Epic Fortitude
Level 30: Toughness
Feat User Choice: Implement Expertise (Rod)
Feat User Choice: Epic Reflexes
Feat User Choice: Epic Will

POWERS
Bonus At-Will Power: Eldritch Strike
Eldritch Blast: Eldritch Blast
Warlock encounter 1: Cursebite
Warlock daily 1: Contagion
Warlock utility 2: Charm of Hearts
Warlock encounter 3: Delban's Deadly Attention
Warlock daily 5: Twilight of the Soul
Warlock utility 6: Dark One's Own Luck
Warlock encounter 7: Deathboon
Warlock daily 9: Horrifying Hatching
Warlock utility 10: Curse of Nessus
Warlock encounter 13: Cursegrind (replaces Delban's Deadly Attention)
Warlock daily 15: Hellfire Soul (replaces Twilight of the Soul)
Warlock utility 16: Hero's Defense
Warlock encounter 17: Unholy Glee (replaces Deathboon)
Warlock daily 19: Explosive Contagion (replaces Horrifying Hatching)
Warlock utility 22: Wings of the Fiend
Warlock daily 25: Ring of Torment (replaces Hellfire Soul)
Warlock daily 29: Eyes of the Victim (replaces Ring of Torment)

ITEMS Spider Accurate rod +6, Shadow Warlock Swordwing Armor +6, Accurate rod of Corruption +6, Periapt of Cascading Health +6, Cloak of Feywild Escape +6, Crown of Stuttered Time (epic tier), Ring of Focus (epic tier), Diamond Cincture (epic tier), Boots of Quickness (epic tier), Sorrowsworn Ring (epic tier), Pact Blade Dagger +6, Sickle, Curse Eye Tattoo (heroic tier)


Uberpounce Druidi (aka Selfanir)

Idea: Kontrolloida vihollisia Daze ja Knockdown-hyökkäyksillä, joita pyritään tekemään erittäin suurella liikkumanopeudella charge-hyökkäyksistä, joiden päätteeksi irrotaan vihollisen iholta. Daze+Knock+Shift=vaaraton vihu. Toimii tasolta 1 joten kuten. Voimistuu merkittävästi tasolla 9. Esineissä tulisi panostaa chargen helpottamiseen, ja korkeilla tasoilla lentämiseen.

Longtooth Shifter, Druid, Primal Mapper, Prison of the Winds Primal Aspect: Primal Predator

STARTING ABILITY SCORES Str 8, Con 13, Dex 16, Int 10, Wis 16, Cha 11.

STATS WITH BASIC +6 GEAR AC: 45 Fort: 38 Reflex: 42 Will: 43 HP: 189 Surges: 10 Surge Value: 47

TRAINED SKILLS Nature +28, Athletics +23, Endurance +25, Perception +28

UNTRAINED SKILLS Acrobatics +23, Arcana +16, Bluff +16, Diplomacy +16, Dungeoneering +23, Heal +23, History +16, Insight +23, Intimidate +16, Religion +16, Stealth +23, Streetwise +16, Thievery +23

FEATS
Druid: Ritual Caster
Level 1: Fast Runner
Level 2: Superior Implement Training (Accurate totem)
Level 4: Enraged Boar Form
Level 6: Predator's Burst
Level 8: Stampede
Level 10: Skill Power
Level 11: Repel Charge
Feat User Choice: Iron Will
Level 12: Unfailing Courage
Level 14: Opportunistic Withdrawal
Level 16: Toughness
Level 18: Hunting Wolf Form
Level 20: Beasthide Shifting
Level 21: Second Skin
Level 22: Rapid Regeneration
Level 24: Robust Defenses
Level 26: Blind-Fight
Level 28: Gorebrute Charge
Level 30: Longtooth Spirit Shifter

POWERS
Druid at-will 1: Pounce
Druid at-will 1: Fire Hawk
Druid at-will 1: Savage Rend
Skill Power: Natural Terrain Understanding
Druid encounter 1: Darting Bite
Druid daily 1: Form of the Primeval Boar
Druid utility 2: Fleet Pursuit
Druid encounter 3: Predator's Flurry
Druid daily 5: Roar of Terror
Druid utility 6: Swarm Dispersal
Druid encounter 7: Blood-Spray Bite
Druid daily 9: Primal Wolf
Druid utility 10: Feywild Sojourn
Druid encounter 13: Floating Death (replaces Darting Bite)
Druid daily 15: Revitalizing Pounce (replaces Form of the Primeval Boar)
Druid utility 16: Primal Restoration
Druid encounter 17: Scavenger's Prize (replaces Predator's Flurry)
Druid daily 19: Primal Lion (replaces Roar of Terror)
Druid utility 22: Tortoise Shell
Druid encounter 23: Strength of the Hunt (replaces Blood-Spray Bite)
Druid daily 25: Primal Panther (replaces Revitalizing Pounce)
Druid encounter 27: Death Fangs (replaces Floating Death)

ITEMS Magic Voidhide +6, Magic Accurate totem +6, Amulet of Protection +6