Hallitus 2008 07

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
6§ Excusta keskustelu

Otaniemen roolipelikerhon suunnasta oli tullut tiedustelua yliopistejen roolipelikerhojen välisen
excursion järjestämiseen. Keskusteltiin vaihtoehdoista miten kerho osallistuisiexcuun. Todettiin,
että kerholla ei ole varaa osallistua rahallisesti excun järjestämiseen, mutta pidetään projektituen
hakemista vaihtoehtona. Päätettiin tiedustella kerhon jäsenistöltä mielipiteitä excuun. Tiedotuksen
excusta hoitaa Janne Räsänen.

7§ Projektituen hakeminen

Keskusteltiin projektituen hakemisesta seuraaviin asioihin: uudet lautapelit, D&D4.0 sekä excursion
rahoitus. Päätettiin hakea projektitukea D&D4.0 hankintaa. Projektitukea hakee Janne Forssel.

8§ Hankintapäätöksiä

Päätettiin hankkia kerholle grilli. Hankinnan hoitaa Lauri Manninen. Hankintaan budjetoidaan 20 euroa.

9§ Ylimääräisen yleiskokouksen kutsuminen

Jäsenistöltä oli jo vuoden alussa tullut pyyntö myöntää kunniajäsenyys seuraaville henkilöille: Marko Leppänen
ja Panu Hotti. Perusteet kunniajäsenyyden myöntämiseen esitti Otto Martin [Liite 1]. Hallitus päätti esittää
näille henkilöille kunniajäsenyyttä seuraavassa kerhon kokouksessa.

Muita kokouksessa keskusteltavia asioita tuotiin myös esille. Anna-Liisa Mattila on eroamassa kerhon hallituksesta
ja näin ollen päätettiin seuraavassa kerhon kokouksessa käsitellä myös hallituksen kokoonpanoa.

Päätettiin järjestää ylimääräinen kerhon yleiskokous 16.5.2008 klo 17. Kokouksen käsitellään ainakin
kunniajäsenyys, hallitus 2008 ja yhteisexcursio.

10§ Vuosijuhlatoimikunta

Keskusteltiin vuosijuhlan järjestämisestä vuodelle 2009. Kerho täyttää kyseisenä vuonna 20 vuotta. Päätetiin
perustaa jäsenistön kanssa toimikunta järjestämään vuosijuhlaa. Asiasta tiedottaa Janne Räsänen.

11§ Fuksijäynäkuvat

Keskusteltiin fuksijäynäkuvien kokoamisesta kerhon webbisivulle. Todettiin että tähän tulisi nimetä henkilö,
jolla olisi mielenkiintoa ja osaamista tehtävään. Päätettiin tiedustella jäsenistöltä kiinnostuneita.

12§ Valmistuneiden laatat

Päätettiin hankkia laatat seuraaville henkilöille: Marko Leppänen ja Juha Lepola. Laattojen hankinnat
hoitaa Lauri Manninen ja Erno Mäkelä.

13§ Työkaluja hallituksen toiminnan tehostamiseen

Keskusteltiin hallituksen toiminnan ja sisäisen tiedotuksen tehostuksesta. Päätettiin kokeilla wiki-ratkaisua,
joko yksityisellä wikillä tai kerhon valmiilla wikillä.

14§ META

Saunojen avaimista ja niiden palauttamisesta on tullut negatiivista palautetta. Saunan avain on palautettu
myöhässä. Kaudenpäättäjäisiin Joni Karvonen ilmoitti olevansa vastuussa avaimesta.

Päätösluettelot