Hallitus 2008-01-09

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Tämä on kopio nyysseihin laitetusta päätösluettelosta.

6§ Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2008

Hallituksen puheenjohtaja ehdotti kokoonpanoksi:

Varapuheenjohtaja: Janne Räsänen
Rahastonhoitaja: Janne Forsell
Sihteeri: Tero Vyyryläinen
Tiedotusvastaava Anna-Liisa Mattila
Juomavastaava: Lauri Manninen
Jäsen Erno Mäkelä

Päätettiin em. mukaisesti

9§ Mtg-turnaukset vuonna 2008

Markku Rikola tiedusteli onko mahdolliseta vuonna 2008 varata kerhon
nimissä harjoitus-saleja viikottaisiin FNM-turnauksiin. Lisäksi
tiedusteltiin mahdollisuutta varata isompia tiloja kerhon nimissä
muihin turnauksiin.

Päätettiin tukea toimintaa siten, että turnausten järjestäjä voi hakea
kerhon nimissä tiloja. Jokaiseen hakemukseen kuitenkin on haettava kerhon
puheenjohtajan allekirjoitus.

10§ Toimihenkilöt

ATK-vastaava: Jyrki Launonen
Juomavastaavan apulainen: Otto Martin
Lehtivastaava: Otto Martin

11§ Kerhon avaimet

Päätettiin myöntää puheenjohtajan ehdotuksesta kerhon avaimet hallituksen
jäsenille sekä toimihenkilöille.

Kerhon avaimia jää jäljelle kahdeksan(8), jotka myönnetään seuraavassa
hallituksen kokouksessa hakemusten perusteella. Hakemukseen liitetään
essee mikä perustelee aiheen "Miten avain parantaa minun ja ympäristöni
elämänlaatua" Tiedotusvastaava tiedottaa jäsenille aiheesta, ja että
avainta voi hakea 31.1.2008 asti.

Päätettiin myöntää juoma-automaatin avaimet Lauri Manniselle ja Otto
Martinille.

Päätettiin myöntää kerhon arkistointikaapin avain puheenjohtajalle.

Päätettiin myöntää kerhon lipastoon avain puheenjohtajalle,
rahastonhoitajalle ja juomavastaavalle.

Päätettiin uusia kerhon arkistointikaapin lukko. Asiaa hoitaa Janne
Forsell.

12§ Tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin lakkauttaa kerhon tilin tilinkäyttöoikeudet.

Päätettiin myöntää em. tilin tilinkäyttöoikeudet rahastonhoitajalle ja
puheenjohtajalle. Päätettiin myöntää myös verkkopankin käyttöoikeudet em.
henkilöille.

14§ Yhdistyksen toiminta ja hankinnat

Päätettiin, että uusia pelejä hankitaan sen mukaan kun hallitus näkee sen
tarpeellisena budjettia silmälläpitäen.

Päätettiin jatkaa ZIPin peli-iltojen järjestämistä kuukausittain.
Keskusteltiin mahdollisuudesta valita peli-illoille toimihenkilö.
Valittiin Janne Räsänen vastaamaan peli-illoista.

Päätettiin velvoittaa kaikkia henkilöitä, jotka omistavat kerhon avaimen
vastaamaan kerhohuoneen siivouksesta.

Päätettiin, että kerholla olevat ihmiset voivat enemmistöllä päättää, että
kerhon roskis on tyhjennyksen tarpeessa. Päätöstä vastusti Tero Vyyryläinen.

Päätettiin, että kerhon lattia luututaan vähintään kolmen(3) kuukauden
välein.

Päätettiin hankkia kerholle biojäteastia ja paperikeräysastia. Kerholle
jätetään silti erikseen suttupaperiastia.

Päätösluettelot