HH:Mika

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Idästä tullut ihmisnainen, joka alunperin syntyi orjaksi kylään, jota hallitsi Asmodeuksen kultti. Häntä rankaistiin ja jätettiin kuolemaan. Samassa yhteydessä hän menetti vasemman silmänsä. Muuan taivava miekkasilppuri pelasti hänet ja koulutti hänet käyttämään katanaa oppiensa tavoin. Mikan piti mennä kostamaan kultille ja vapauttamaan kylänsä, mutta koulutuksensa oltua valmis hän löysikin vain kylänsä rauniot. Nyt hän on tullut Kintargoon ja liittynyt vastarintaan ja aikoo hakea retribuutiota Asmodeusta vastaan sieltä mistä pystyy.

Helvetin Huligaanit

  Race: Human
  Class: Warlord (Bushi archetype)
  HP: 93
  AC: 28 = 10 + 5(dex) + 7(armor) + 1(natural) +1(deflection) +4 (dodge from Flowing Water stance), Flat-Footed: 19, Touch: 20
  BAB: +9/+4
  CMB: 9/16
  CMD: 30 (20 flat-footed)
  Iniative: +16
  Alignment: CG
  Deity: -
  Speed: 30
  Languages: Common, Infernal
  Saves: Fort 10 / Ref 10 / Will 9 (+4 against fear effects)

Stats

  Str 8 = -1
  Dex 22 (20) = +6
  Con 14 = +2
  Int 12 = +1
  Wis 10 = +0
  Cha 16 (14) = +3

Traits

  Agile Dancer
  Ex-Asmodean
  Reactionary

Feats

  Combat:
  Advanced Study
  Blind-Fight (Combat)
  Daisho Expertise
  Deadly Agility
  Discipline Focus (Mithral Current)
  Exotic Weapon Proficiency (Katana, Wakizashi)
  Improved Critical
  Improved Initiative
  Mixed Combat
  Quick Draw
  Weapon Focus (Heavy Blades)
  General:
  Additional Traits
  Alertness
  Iron Will

Class Features

  Battle Prowess (Ex) +1
  Bushido (Su) - 4 bushidos
  Dual Boost (Ex) - 1/day
  Force of Personality (Ex)
  Iaido (Ex)
  Iaido Training (Ex)
  Maneuvers (Disciplines: Golden Lion, Primal Fury, Scarlet Throne, Solar Wind, Mithral Current, Piercing Thunder)
  Maneuvers Readied - 13(11) known, 8(7) readied
  Mixed Combat (Ex)
  Quick Draw (Ex)
  Stances Known - 4 known
  Tactical Assistance (Ex)
  Tactical Flanker (Ex)
  Warleader
  Warlord's Gambit (Ex) - 4 gambits

Skills (everything with bonuses)

  Acrobatics 10
  Appraise 1
  Bluff 3
  Climb 4
  Diplomacy 16
  Disguise 3
  Escape Artist 6
  Fly 6
  Handle Animal 7
  Intimidate 14
  Linguistics 1
  Perception 15
  Ride 10
  Sense Motive 6
  Stealth 6
  Survival 8
  Swim 8
  Knowledge (engineering) 5
  Knowledge (history) 5
  Knowledge (martial) 8
  Perform (dance) 19

Maneuvers

  Stances:
  Flowing Water Stance
  Reaching Blade Stance
  Running Hunter's Stance
  Shifting Waters Dance
  Maneuvers:
  Blade of Breaking (Strike)
  Calm the Storm (Counter)
  Encouraging Roar (Boost)
  Flowing Creek (Counter)
  Flowing Stream (Counter)
  Iron Wave (Strike)
  Mithral Flash (Counter)
  Noble Blade (Boost)
  Rapid Current (Strike)
  Salt Breeze Strike (Strike)
  Silver Wave (Strike)
  Strike of Defeat (Strike)
  Whirlpool Strike (Strike)

Bushidos

  Courage
  Honesty
  Honor
  Loyalty

Gambits

  Acrobatic Gambit
  Gatecrasher Gambit
  Unbreakable Gambit
  Victory Gambit

Gear

  Mithral Katana of Shocking +1
  Mithral Agile Breastplate +1
  Scabbard of Vigor
  Ring of Protection +3
  Headband of Alluring Charisma +2
  Amulet of Natural Armor +1
  Cloak of Resistance +1
  Belt of Incredible Dexterity +2

Inventory

  Katana
  Potion of Cure Light Wounds x2
  Potion of Cure Serious Wounds x1