MAN:Nána

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Nana.png


Luonne

Anteeksiantavainen, armelias, avulias, idealistinen, hyväntahtoinen, (yli?)optimistinen, pelkää aavikkoa, muutoin rohkea

Luonnetta syntyy ja kehittyy paremmin pelin aikana.

Tavoitteet

  • Auttaa kaupungin huono-osaisia ja vastustaa aatelisten ja temppeliherrojen kansaa sortavia toimia.
  • Liittyä Huntuseuraan, koska nämä tiettävästi myös vastustavat noitakuninkaan kätyreitä.

Jos Nánalla olisi kaikki valta maailmassa,

  • hän syöksisi kaikki noitakuninkaat vallasta, koska on kuullut näistä vain pahaa,
  • lakkauttaisi orjuuden,
  • poistaisi yleensäkin kaikenlaisen epäoikeudenmukaisuuden sivistyneiden kansojen keskuudesta,
  • eli lyhyesti sanottuna perustaisi utopian.

Vain DM:lle!

Build

Nana, level 4

Human, Bard

Arcane Implement Proficiency: Arcane Implement Proficiency (Staff)

Bardic Virtue: Virtue of Cunning

Background: Occupation - Entertainer, Defender of the Oppressed, Pivotal Event - Escape (+2 to Bluff)

FINAL ABILITY SCORES

Str 8, Con 11, Dex 10, Int 17, Wis 10, Cha 20.

STARTING ABILITY SCORES

Str 8, Con 11, Dex 10, Int 16, Wis 10, Cha 17.

AC: 20 Fort: 15 Reflex: 20 Will: 21

HP: 38 Surges: 7 Surge Value: 9

TRAINED SKILLS

Dungeoneering +7, Arcana +10, Streetwise +12, Acrobatics +6, Diplomacy +12, History +10

UNTRAINED SKILLS

Bluff +13, Endurance +5, Heal +6, Insight +6, Intimidate +11, Nature +6, Perception +6, Religion +9, Stealth +5, Thievery +5, Athletics +4

FEATS

Bard: Ritual Caster

Human: Arcane Implement Proficiency

Level 1: Bard of All Trades

Level 2: Hafted Defense

Level 4: Superior Implement Training (Accurate staff)

POWERS

Bard at-will 1: Misdirected Mark

Bard at-will 1: Staggering Note

Bonus At-Will Power: Guiding Strike

Bard encounter 1: Blunder

Bard daily 1: Sprightly Rhythm

Bard utility 2: Moment of Escape

Bard encounter 3: Impelling Force

ITEMS

Ritual Book, Hide Armor, Defensive Accurate staff +1, Lucky Charm +1, Backpack (empty), Bedroll, Belt Pouch (empty) (2), Disguise Kit, Everburning Torch, Flint and Steel, Footpads, Lute, Silk Rope (50 ft.), Sunrod (2), Trail Rations (10), Waterskin, Residuum (Any) (150)

RITUALS

Traveler's Chant, Tenser's Floating Disk, Glib Limerick, Make Whole, Unseen Servant, Seek Rumor


Kampanjan etusivullle