Syksyn yleiskokouksen päätöksiä / Decisions at autumn general meeting

Uusi hallitus / New board:

Puheenjohtaja / Chairman
Samuel Ahopelto

Muut / Others:
Matti Kujala
Jenni Leppänen
Niko Mikkonen
Anni Mäkinen
Pinja Raesalmi
Jussi Sulameri

Jäsenmaksu vuodelle 2022 on 10 euroa. / Membership fee for 2022 will be 10 euros.

Comments are closed.