Vuosikokous 2008

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 9. huhtikuuta 2008 kello 09.07 – tehnyt Amoeba (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
VUOSIKOKOUS 3.4.2008 Päätösluettelo

5§ Ilmoitusasiat

Otto Martin tiedusteli traconin saunan varauksesta, Panu Hotti ilmoitti
saunan olevan 12.4.

Joni Karvonen ilmoitti, että vappusauna on 30.4. ja kaudenpäättäjäissauna
30.5.

6§ Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007

Elina Halme esitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen [Liite3]

Tero Vyyryläinen esitteli vuoden 2007 toimintakertomus [Liite4]

Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus muutoksin.
Toimintakertomukseen tehtiin muutoksia seuraavasti: Lisättiin vuoden 2007
hallitus-listaan Anna-Liisa Mattila ja poistettiin maininta traconII
-tapahtumasta.

TYÖJÄRJESTYSPUHEENVUORO -Petri Kovanen

Petri Kovanen ehdotti että lisätään uusi kohta 7: vuoden 2007
tilintarkastajien lausunto. Päätettiin lisätä kohta tilintarkastajien
lausuntoa varten. Lisättiin uusi kohta, ja siirrettiin muita
esityslistalla olevia asioita alaspäin.

7§ Vuoden 2007 tilintarkastajien lausunto

Marko Leppänen esitteli vuoden 2007 tilintarkastuspöytäkirjan [Liite5] ja
vuoden 2007 tilintarkastuskertomuksen [Liite6]

8§ Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2007 hallitukselle

Martti Vuorinen toi esille, että vuoden 2007 hallitus oli huonosti pitää
kirjaa lainatuista peleistä. Pelejä oli lainattu ja jätetty palauttamatta
sovittuun määräaikaan mennessä.

Joni Karvonen ehdotti, että myönnetään vastuuvapaus vuoden 2007
hallitukselle. Matti Murto kannatti. Myönnettiin vuoden 2007 hallitukselle
vastuuvapaus.

9§ Jäsenmaksut

Joni Karvonen ehdotti, että jäsenmaksu tulee olemaan 4 euroa uusilta
jäseniltä ja 6 euroa tavallisilta jäseniltä. Tero Vyyryläinen kannatti.

Martti Vuorinen ehdotti että jäsenmaksu tulee olla maksettuna 29.5, jonka
jälkeen maksamatta jättäneet henkilöt katsotaan eronneeksi. Otto Martin
kannatti.

Panu Hotti ehdotti, että valtuutetaan hallitus vapauttamaan vuoden 2007
hallituksen jäsenia ja toimihenkilöitä vuoden 2008 jäsenmaksusta.
Velvoitetaan hallitus kuulemaan vuoden 2007 tilitarkastajia ja
velvoitetaan hallitus tekemään päätös ennen 29.5. Joni Karvonen kannatti.

Hyväksyttiin kaikki edellämainitut kannatusta saaneet ehdotukset.

10§ META

Keskusteltiin kohdassa 4 esilletulleesta asiasta kunniajäsenyys.
Todettiin, että kerhon seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa asia
otetaan viimeistään uudestaan esille, tällä kertaa paremmin ennakoiden.


Päätösluettelot