ProjektiMaa:Kauppaliitto

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 16. tammikuuta 2008 kello 22.34 – tehnyt Daemou (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Kauppaliitto

Kauppaliitto (KL) on superyritysten yhteisiä etuja ajava järjestö, joka on käytännössä valtion asemassa hallitsemallaan alueella. KL syntyi yritysten välisten tuhoisten sotien jälkeen ylläpitämään rauhaa ja tasaista kehitystä. KL ylläpitää muun muassa verotusjärjestelmää, rauhaa turvaavia palkka-armeijoita ja laivastoja, oikeuslaitosta ja poliisivoimia sekä erilaisia alueen vapaan kaupan mahdollistavia organisaatioita ja järjestelmiä.

Kauppaliiton alue sisältää yli 500 asutettua tähtijärjestelmää, joista noin 50:llä on pysyvästi asutettuja, maankaltaistettuja planeettoja tai kuita. Lopuilla on jonkinlainen pysyvä avaruusasema ja mahdollisesti työläissiirtokuntia. Asemien tarkoitus vaihtelee: osa on sotilaallisia tai tieteellisiä, mutta useimmat ovat kaupallisia (joko välisatamia tärkeiden hyperavaruusreittien varrella tai esimerkiksi kaivossiirtokunnan tukena). Lisäksi alueella on kymmeniä tuhansia muita tähtiä, joista ei ole vielä löydetty mitään olennaisia rikkauksia tai muuta syytä KL:n läsnäololle.

Kauppaliiton alueella vallitsee tällä hetkellä ainakin suuressa mittakaavassa rauha ja järjestys. Tarkemmin katsottuna yksittäiset unohdetut avaruusasemat saattavat olla rikollisuuden pesäkkeitä, rapistuneita surmanloukkuja tai superyritysten rahanpesupaikkoja. Suuret organisaatiot myös ottavat pinnan alla yhteen välillä hyvinkin väkivaltaisesti, mutta tällaiset kahakat lakaistaan avaruuden mustan maton alle vähin äänin.

Toiminta KL:n alueella on äärimmäisen kaupallistettua. Jokainen kansalainen on itse asiassa yksityisyrittäjä - työsuhteiden sijaan on vain alihankintaa. Rahalla saa mitä tahansa ja ilman rahaa ihminen ei ole mitään.

Kauppaliiton toiminta

Kauppaliiton ylintä valtaa käyttää osakasyritysten äänestämä hallitus. Hallituksen apuna työskentelee suuri joukko KL:n virkamiehiä. Virkamiehet on ensinnäkin jaettu toimialoihin. Kunkin toimialan virkamiehet muodostavat lisäksi hierarkian, jossa ylimmällä tasolla päätetään koko aluetta koskevasta politiikasta ja alimmalla tasolla yksittäisten asemien tai kaupunkien asioista. Kukin taso myös valvoo alemman tason toimintaa.

Päätösten toteuttamiseksi KL ostaa erilaisia tuotteita ja palveluita, jotka se ostaa suurelta joukolta erilaisia alihankkijoita. Ostettaviin palveluihin lukeutuvat lähes kaikki KL:n tarvitsemat asiat poliisivoimia ja oikeuslaitosta myöten. KL:n edustajat ainoastaan määrittelevät tehtävät ja valvovat, että saatu palvelu tai tuote on KL:n toiveiden mukainen. He myös julistavat tarjouskilpailut, joissa etsitään esimerkiksi jonkin planeetan armeijaa tai jonkin maan verotuksen toimeenpanijaa.

Koska Kauppaliitto on itsekin yritys, jonka osakkeilla on mahdollista käydä kauppaa, sen omistavat itse asiassa sadat tuhannet pienet yritykset, joilta se itse ostaa palveluita ja jotka omistavat toisiaan. Tästä kaikesta muotoutuu monimutkainen verkosto, jota tuskin kukaan yksittäinen ihminen pystyy kunnolla sisäistämään.

Kauppaliitto on nähnyt paljon vaivaa muodostaakseen valtavasta organisaatiostaan niin läpinäkyvän, että korruptio pysyy edes jotenkin hallinnassa. KL:n ja sen alihankkijoiden toiminta ja päätökset ovat suurimmaksi osaksi julkisia ja päätökset on jäljitettävissä yksittäiseen virkamieheen saakka. Lisäksi valta on hajautettu niin, että lopulliset päätökset käytännön asioista tehdään kussakin siirtokunnassa tai kaupungissa ja hierarkian ylemmillä tasoilla päätetään vain suurista linjoista. Käytännössä kuitenkin arvellaan, että suurimmat yritykset ovat hankkineet monimutkaisten omistusketjujen kautta määräävän päätösvallan ainakin yksittäisten alueen kaikissa olennaisimmissa toiminnoissa (mikä on tietenkin KL:n säännöissä kiellettyä).